• толгой_туг
  • толгой_туг

Нунтаглах ба утас

Нунтаглах & Thread Rolling & Tapping

Нунтаглах

Нунтаглах ба утас_11
Нунтаглах ба утас_08
Нунтаглах ба утас_04
Нунтаглах ба утас_09
Нунтаглах ба утас_10

CNC токарийн дугуйны боолт

Нунтаглах ба утас_05
Нунтаглах ба утас_01
Нунтаглах ба утас_03
Нунтаглах ба утас_07
Нунтаглах ба утас_06
Нунтаглах ба утас_04